onsdag 23 januari 2019

Padilla-test, besvikelse! (Jan 2019)

Körde ikväll det första Padilla-testet för i år och tyvärr blev det något av en besvikelse!

Testets utförande beskrivs i detalj i inlägget:
Baseline tester - VO2max / aerob effekt (Padilla-test, Ramp-test)

Jag klarade som väntat rampen på 365 watt ganska stabilt, men var något mer tufft än jag minns. Sedan i 400 watts-rampen blev lite platt fall. Bena stumnade totalt och det blev bara 2:03 eller 123 sekunder på sista rampen. Pulsen hann aldrig ens komma nära maxpuls utan benen surnade totalt. Det syns tydligt i pulskurvan nedan då jag i sista rampen inte ens kom högre i puls än på näst sista. Benen satte stopp en bit innan den centrala förmågan kändes det som...

Pulskurva för Padilla-test, Januari 2019

123 sekunder på 400 watt ger ett Wmax på 365+35*123/240 = 383 watt. För en dagsvikt på 70.2 kg blir det (Wmax*0.01141+0.435)*1000/70.2 = 68.4 ml/kg/min.

Det är väl ett helt godkänt syreupptag men tyvärr inte bättre än vad jag levererade vid samma tid i fjol:

Padilla-test 2017 Nov, Vikt 69.1 kgm Wmax 358 watt (5.18 w/kg), VO2max 65.4 ml/kg/min
Padilla-test 2018 Feb ,Vikt 69.5 kg, Wmax 386 watt (5.55 w/kg), VO2max 69.6 ml/kg/min
Padilla-test 2018 Juni,Vikt 69 kg, Wmax 396 watt (5.73 w/kg), VO2max 71.8 ml/kg/min

Padilla-test 2019 Jan, Vikt = 70.2 kg, Wmax = 383 watt (5.45 w/kg), VO2max = 68.4 ml/kg/min

Att jag var sämre nu än förra året var en stor besvikelse. Jag har legat bra till på tröskelpassen och också slagit mitt rekord på 20 min max i Kompiskampen. Därför trodde jag att det skulle finnas mer i tanken. Jag var nog inte inställd på att slå mitt rekord från i juni förra året ännu, men februari-noteringen hade jag räknat med att matcha. Sen hade jag väl med lite hejjarop säkert fixat 20 sekunder till då jag inte riktigt hade skallen där på slutet idag.

Jag har kört väldigt lite vo2max och annan top end kapacitet i basblocket som slutar nu. Bara kanske 3-4 pass på 8 veckor. Så på så vis kanske det inte är så konstigt att benen stumnar. Jag upplever ju att en hel del är kroppens vana att ligga där uppe långt över tröskel. Nu när jag går in i uppbyggnadsblocken kommer det bli ökat fokus mot just vo2max (och stressad tröskel), med återkommande fokusveckor och även underhållspass på övriga veckor. Förhoppningsvis kommer det att "lyfta taket". Att jag ändå nu har legat rätt bra till på tröskelpassen borde antyda att jag flyttat upp min FTP i förhållande till min vo2max och alltså kan köra på en högre procent av min vo2max. Detta är mycket bra och något jag eftersträvat! Så jag får försöka tänka på det positiva.

Tittar man i figuren nedan från https://sparecycles.blog/ så är jag nu i ruta 2 från vänster. Min FTP får svårt att öka mycket mer eftersom vo2max begränsar. Jag måste alltså komma till rutan längst till höger. Genom att lyfta min vo2max kan jag skapa ytterligare utrymme att fortsätta öka min FTP.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar