måndag 17 augusti 2020

TT-test av ny bandragning

Så i förra veckan körde jag ett längre TT på en ny banan som jag skissat fram. Banan är 9 km och går uppe på Vitberget.

Målet var dels att få in mycket branta backar och mycket höjdmeter. Samt att få en bra balans mellan stök och matning och att de ska bli bra variation så inte det blir för långa perioder utan att de händer något. Det är rätt svårt att skapa en perfekt bana utan att faktiskt designa den. Man är ju bunden till den terräng och de spår/stigar som finns. Ska man tävla på den är man också bunden till att ej korsa spåret osv. Träningsbanor kan vara lite friare men denna är faktiskt intakt och skulle gå att tävla på. 

Jag ville också ha den lite längre för att inte behöva nöta så många varv för att få ihop tid. Men det är lika mycket för att kunna knyta ihop de olika backar jag vill ha med. 

Höjdprofilen visas nedan för ett varv.
Det blev 160 hm per varv på 9 km. Det är helt okej men för att vara i klass med nationella XCO skulle de behövas över 200 hm på samma sträcka, men då måste banan vara med koncentrerad och gå mest upp och ned. På denna bana blir det en del platta partier också. På så vis mer lik ett vanligt XC-lopp än XCO. Det är framför allt 3 backar som är mördande kring 60-90 sekunder på max. 

Det är nästan 4 km som är stig eller motsvarande och resten är elljusspår och dylikt. 


Analys

Eftersom banan inte är lika koncentrerad som en välgjord XCO så blir det mer platta partier och det visade sig svårt att hålla den den otroligt höga polarisering jag haft på mina testvarv på semestern (Hallby XCO, SM XCO 2020 Göteborg, Klippingracet). Ambitionen var att köra utan paceing, dvs köra max 1 varv och sen bara köra ett varv till så snabbt jag orkade. Men jag tror mentalt så håller jag ändå igen lite från max första varvet. Men första varvet är hårdare och gick ca 30 sekunder (ca 2%) snabbare. Nedan visas effektdata från båda varven i samma figur. 

Effektdata från mitt Test TT. Varv 1 = Lila, Varv 2 = Blå

Rull eller nära rull är 30 % båda varven. Det som skiljer i effekt är att jag inte riktigt orkar hålla upp högra delen av staplarna under varv 2. De lila staplarna är klart högre andel på hög effekt. Andra varvet tappar jag ner effekten i både zon 2 och zon 3. Intressant!

Det är svårt att säga hur mycket som beror på banan och hur mycket som beror på den längre arbetstiden. Det är några partier där det går svagt utför på elljusspår och där är det svårt hålla effekten över 400 watt. Så delvis är det nog banan. Men framför allt är det nog den längre tiden. 

Pulsen visas i figuren nedan. Svarar väl mot effektdatat givetvis.

Pulszoner

W' bal - Stress

Effektfördelning i polariserade effektzoner. Tydlig skillnad mellan första varvet LILA och andra varvet BLÅ
 
Jag försöker snickra på fler banor men som terrängen ser ut är det svårt att få en banan med naturligt flöde mellan uppför och nedför. I det område som har bäst stigar blir det lätt så att det går utför halva varvet och sedan uppför halva varvet och det blir fel respons. Genom att köra helt fritt mot spåret och korsa spåret borde man kunna skapa en bana med samma dynamik som XCO, hmm bara upp med strava global heatmap och fundera vidare! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Följ mig också på:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar